•  Bireysel destekli eğitim modeli ve ezber bozan eğitim anlayışı ile bulunduğu eğitim seviyesinin akademik eğitimini eksiksiz  almış,
 • Öğrendiği bilgileri araştırmacı yaklaşımla yorumlayabilen, muhakeme edebilen, bilgilerini  dönüştürerek kullanabilen
 • Günlük yaşantısında en az bir yabancı dili konuşabilen ve anlayabilen  
 • Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan
 • Çevreye ve çevresine duyarlı
 • Kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek
 • Sevgi ve saygı ortamında, sevmeyi ve sevilmeyi önemseyen
 • İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş
 • Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan
 • İçinde yaşadığı toplumun değerleriyle barışık ve tanışık
 • Milletini, vatanını, bayrağını seven
 • İnançlı ve laik,
 • Demokrasiye inanmış,
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş,
 • Çağdaş
 • Bu kazanımları ile geleceğine ve ülkemizin geleceğine imza  atmaya hazır  

  BİREYLER YETİŞTİRMEK.

ÇÜNKÜ İMZA
 • Çağdaş, özgüveni yüksek, sevmeyi, sevilmeyi önemseyen, saygılı ve saygın,
 • İçinde yaşadığı toplumun değerleriyle barışık,
 • Bireysel destekli eğitim modeliyle kendine uygun eğitim alan,
 • Öğrendiği bilgileri neden-sonuç ilişkisiyle yorumlayıp kullanabilen,
 • En az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilen,
 • Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,
 • Demokrasiye inanmış, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş,
 • Milletini, vatanını, bayrağını seven, inançlı ve laik,
 • Bu kazanımları ile ülkemizin geleceğine"İMZA" atmaya hazır bireyler yetiştirir.

 

 

BİREYLER YETİŞTİRİR.