"Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez." der Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk.. Biz de çocuklarımızla önce kil tabletler hazırladık,Sümerceyi tanıdık ve Sümerlere doğru yola çıktık.. Müze ziyaretmizle de tarihimizi ve kültürlerimizi yerinde gördük,dinledik,öğrendik 

Etkinlik Görselleri
ÇÜNKÜ İMZA
  • Çağdaş, özgüveni yüksek, sevmeyi, sevilmeyi önemseyen, saygılı ve saygın,
  • İçinde yaşadığı toplumun değerleriyle barışık,
  • Bireysel destekli eğitim modeliyle kendine uygun eğitim alan,
  • Öğrendiği bilgileri neden-sonuç ilişkisiyle yorumlayıp kullanabilen,
  • En az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilen,
  • Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,
  • Demokrasiye inanmış, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş,
  • Milletini, vatanını, bayrağını seven, inançlı ve laik,
  • Bu kazanımları ile ülkemizin geleceğine"İMZA" atmaya hazır bireyler yetiştirir.

 

 

BİREYLER YETİŞTİRİR.